داوری الکترونیکی می شود

مدیرکل پیشگیری قضایی معاونت اجتماعی قوه قضاییه، داوری را یکی از پایه های عدالت قضایی خواند و گفت: این قوه با هدف کاهش رجوع مردم به مراجع قضایی مکلف است با همکاری دولت، داوری الکترونیکی را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، اجرایی کند.

اعتراض مادر فلسطینی

محاصره باریکه غزه به قدری طولانی و با شرایط سخت ادامه یافته که فلسطینی های محصور در این منطقه برای تامین کمترین و ابتدایی ترین مایحتاج خود با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.