Category «زیپ کده»

ضرورت حذف دلالان از فرآیند توزیع و فروش محصولات کشاورزی

استاندار سمنان بر ضرورت حذف دلالان از فرآیند توزیع و فروش محصولات کشاورزی تاکید و اظهار کرد: حذف دلالان و کمک به فرآیند توزیع منطقی محصولات که به استقلال بیشتر و شکوفایی اقتصادی کشور کمک می‌کند، از وظایف مهم مسوولان و دستگاه‌های ذی‌ربط است که باید به‌طور جدی پیگیری شود.

اقتصاد مقاومتی اصلی ترین راهبرد ما است

مدیر کل امور مرزی وزارت کشور گفت: موضوع اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد اصلی مورد توجه قرار می‌گرفت البته باید موضوع حمایت از تولید داخلی و مهم‌تر از همه توجه به معیشت مرزنشینان نیز مدنظر قرار می‌گرفت که ما در کنار هم و با هم لازم بود این فعالیت‌ها را در چهارچوب مشخص ساماندهی …