پایان نامه فروشگاه اینترنتی کتاب

پایان نامه فروشگاه اینترنتی کتاب

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 7000 تومان

تعداد نمایش: 33 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

7000 تومان – خرید

 

۱- طراحی بانک اطلاعاتی:

پروژه حاضر دارای هشت جدول می باشد که آنها را بررسی می کنیم:

  • ۱- جدول کتابها:

 

ISBN(P Key) Nvarchar
book_name Nvarchar
writer_name Nvarchar
publisher_id Nvarchar
publish_year Nvarchar
publish_number Nvarchar
type Nvarchar

 

توضیحات فیلدها به صورت زیر است:

ISBN: کد کتاب (کلید اصلی)

Book name: نام کتاب

Writer name: نام نویسنده

Publisher id: کد انتشارات

Publish year: سال نشر

Publish_number: تیراژ

Type: نوع کتاب

  • ۱- جدول مشتریان:
customer_id(P Key) Nvarchar
customer_name Nvarchar
customer_family Nvarchar
discount Nvarchar
comment Nvarchar

 

: customer_id کد مشتری(کلید اصلی)

customer_name: نام مشتری

customer_family: نام فامیل مشتری

discount: تخفیف مشتری

Commet: توضیحات

  • ۱- جدول کارکنان
personal_id(P Key) Nvarchar
username Nvarchar
password Nvarchar
name Nvarchar
family Nvarchar

 

personal_id: کد پرسنلی(کلید اصلی)

:username نام کاربری

Password: کلمه عبور

Name: نام

:Family نام خانوادگی

  • ۱- جدول انتشارات:

 

publisher_id(P key) Nvarchar
publisher_name Nvarchar
publisher_address Nvarchar

 

publisher_id: کد انتشارات(کلید اصلی)

publisher_name: نام انتشارات

publisher_address: آدرس انتشارات

 

  • ۱- جدول خرید:

 

 

buy_id)P Key) Nvarchar
buy_price Nvarchar
buy_date Nvarchar
ISBN Nvarchar
number Nvarchar
username Nvarchar
total_price Nvarchar

 

:buy_id کد خرید(کلید اصلی)

buy_price: قیمت واحد خرید

buy_date: تاریخ خرید

ISBN: کد کتاب

Number: تعداد

Username: نام کاربری

total_price: قیمت کل خرید

 

  • ۱- جدول فروش:
factor_id(P Key) Nvarchar
sale_id(P Key) Nvarchar
sale_date Nvarchar
customer_id Nvarchar
ISBN Nvarchar
Number Nvarchar
username Nvarchar
comment Nvarchar
ts_price Nvarchar

 

 

factor_id: کد فاکتور(کلید اصلی)

sale_id: کد فروش(کلید اصلی)

sale_date: تاریخ فروش

customer_id: کد مشتری

ISBN: کد کتاب

Number: تعداد

Username: نام کاربری

Comment: توضیحات

ts_price: قیمت کل فروش

 

پایان نامه کارشناسی فروشگاه اینترنتی کتاب در قالب ورد بوده و قابل ویرایش است . حاوی ۹۴ صفحه می باشد

جهت مشاهده پایان نامه آن را  با قیمت ۷۰۰۰ تومان خریداری کنید

 

  • ۱- جدول فاکتور:
factor_id(P Key) Nvarchar
customer_id Nvarchar
factor_date Nvarchar
factor_time Nvarchar
total_price Nvarchar

 

factor_id: کد فاکتور(کلید اصلی)

customer_id: کد مشتری

factor_date: تاریخ فاکتور

factor_time: ساعت فاکتور

total_price: مبلغ کل فاکتور

  • ۱- جدول انبار:
ISBN(P Key) Nvarchar
number Nvarchar
buy_price Nvarchar
sale_price Nvarchar

 

 

ISBN: کد کتاب(کلید اصلی)

Number: تعداد

buy_price: قیمت واحد خرید

sale_price: قیمت واحد فروش

۹-۱-  View:

علاوه بر جداول فوق یک دیدگاه(View) نیز ساخته ایم که شامل فیلدهایی از دو جدول فروش و فاکتور به شکل زیر است:

 

factor_id Nvarchar
customer_id Nvarchar
factor_date Nvarchar
factor_time Nvarchar
total_price Nvarchar
sale_id Nvarchar
sale_date Nvarchar
ISBN Nvarchar
Number Nvarchar
username Nvarchar
ts_pric        e Nvarchar

 

این پایان نامه کاملا اختصاصی می باشد و تا حالا توسط کسی به چاپ نرسیده است.

پاسخ دهید