طرح توجیهی گاوداری شیری 2000 تومان

طرح توجیهی گاوداری شیری

تاریخچه بشر اولیه که سالیان درازی را بصورت بدوی از میوه درختان و شکار حیوانات امرار معاش مینمود رفته رفته در صدد برآمد برای مواقعی که دسترسی به شکار نداشت حیواناتی را که مفید تر و مطیع تر تشخیص [...]

مشاهده و خرید
طرح کارآفرینی پرورش ماهی 1000 تومان

طرح کارآفرینی پرورش ماهی

توضیح:زیربنای مذکور شامل: الف انباری برای نگهداری مواد غذایی و غذای ماهیان قزل آلا در شرایط مطلوب که عاری از گرما و رطوبت باشد که استفاده از وسائل و دستگاههای گرمایی و سرمایی وخشک کن که باعث از [...]

مشاهده و خرید