طرح کارآفرینی پرورش ماهی 1000 تومان

طرح کارآفرینی پرورش ماهی

توضیح:زیربنای مذکور شامل: الف انباری برای نگهداری مواد غذایی و غذای ماهیان قزل آلا در شرایط مطلوب که عاری از گرما و رطوبت باشد که استفاده از وسائل و دستگاههای گرمایی و سرمایی وخشک کن که باعث از [...]

مشاهده و خرید