شعار سال ۹۷، دغدغه مقام معظم رهبری برای عزتِ ملّت و کشور است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان در جمع هیات رئیسه و کارکنان واحد گرمسار با تبریک سال ۱۳۹۷، سال حمایت از کالای ایرانی گفت: مقام معظم رهبری با دغدغه ای که برای عزت ملت و کشور دارند هوشمندانه شعار حمایت از کالای ایرانی را برای سال ۹۷ انتخاب کردند.